THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital) – PGD Tân Bình
Số tài khoản  : 0087 041 00 6498
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Hà Gia Minh